Kontaktirajte nas

DCAF – Ženevski centar za upravljanje bezbednosnim sektorom – međunarodna fondacija, aktivna u pružanju pomoći međunarodnoj zajednici u ostvarivanju dobrog upravljanja i reformisanja bezbednosnog sektora. Institut DCAF Ljubljana je terenska kancelarija DCAF-a i bio je glavni korisnik višekorisničke akcije IPAII2016 „Podrška P/CVE-a na Zapadnom Balkanu“ (2017 — 2020). Ovaj kurs e-učenja je glavni proizvod znanja koji proizilazi iz akcije. Njegov razvoj i pripremu podržali su i Grupa za podršku IISG (Integrative Internal Security Governance) i mehanizmi IISG-a. KONTAKT DCAF Ljubljana E-mail: BS.programme@dcaf.ch