Na kontaktoni

DCAF – Qendra e Gjenevës për Qeverisje në Sektorin e Sigurisë është një fondacion ndërkombëtar, që vjen në ndihmë të bashkësisë ndërkombëtare për ushtrimin e qeverisjes së mirë dhe reformimin e sektorit të sigurisë. Instituti DCAF në Lubljanë është një nga zyrat e DCAF-it dhe është përfituesi kryesor i IPAII2016 në kudër të Programit me shumë përfitues “Mbështetje për P/CVE në Ballkanin Perëndimor” (2017 – 2020). Ky kurs ofrohet nëpërmjet një platforme elektronike dhe është produkti kryesor i njohurive në kuadër të Programit. Zhvillimi dhe përgatitja e tij u mbështetën gjithashtu nga Grupi i Mbështetjes IISG (Qeverisja integruese e Sigurisë së Brendshme) dhe nga mekanizmat e IISG-së. KONTAKTONI ME DCAF Lubljanë E: BS.programme@dcaf.ch