Контактирајте нè

DCAF – Женевски центар за управување со безбедносниот сектор – е меѓународна фондација која ѝ помага на меѓународната заедница во потрагата по добро управување и реформа на безбедносниот сектор.

Институтот DCAF Ljubljana е теренска канцеларија на DCAF и беше главен корисник на мулти-корисничката акција IPAII2016 „Поддршка за P/CVE во Западен Балкан“ (2017 – 2020).
Овој курс за е-учење е главен производ од знаењата стекнати од оваа акција. Неговиот развој и подготовка беа поддржани и од Групата за поддршка на IISG (Интегрирано управување со внатрешната безбедност) и механизмите на IISG.

КОНТАКТ ЗА DCAF Љубљана Е: BS.programme@dcaf.ch